Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn (Tầng 3 Ballroom)
Ngày: 06 tháng 11 năm 2014
Thời gian: 9:00-15:00
Tất cả các khách hàng được mời đến thăm gian hàng ra.

© 2015 Ebraco chuyên sản xuất và cung cấp thiết bị lọc khí phòng sạch

Địa chỉ: Số 60/22 tổ 22, Khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Bình Dương

Địa chỉ: Tòa nhà SCETPA, 19 Cộng Hòa, Tân Bình, TP. HCM