Hiệu suất lọc và vùng áp dụng được phân loại theo các loại lọc dưới đây như sau :

Lọc thô hay còn gọi là tấm lọc bụi từ cấp G1- G4 theo tiêu chuẩn EN 779 để xác định  độ giữ bám dựa theo trọng lượng.
Lọc tinh M5 –M6 theo tiêu chuẩn EN 779 được xác định bằng DEHS hay các sol khí, hiệu suất do được có giá trị trung bình tính tại các hạt có kích thước 0.4 micron.
Lọc tinh F7-F9 (EN 779)  được các định bằng DEHS hay các sol khí để xác định hiệu suất tối thiểu trung bình theo các hạt có kích thước 0.4 micron.
Lọc HEPA , EPA và ULPA phân loại theo tiêu chuẩn EN1822 từ cấp E10 cho tới U17 bằng phương pháp đo MPPS tính tại các hạt có kích thước trong khoảng 0.1- 0.3 micron.
 

Thông số hiệu suất và cấp lọc cho từng bộ lọc

 

Lọc thô

Cấp lọc EN 779       Average Arrestance A (%)    Example Particle        Kích thước
G1                                A < 65                                                Hair                                 20 - 200 μm
G2                                65 < A < 80
G3                                80 < A < 90
G4                                90 < A                                                Pollen                        10 - 100 μm
 

Lọc tinh

Cấp lọc EN 779       Average Efficiency(%)            Example Particle       Kích thước
M5                                  40 < E < 60                                   Pollen                               10 - 100 μm
M6                                  60 < E < 80                                   Spores                               10 - 25 μm
F7                                   80 < E < 90 / M.E.: 35%             Toner                                   5 - 20 μm
F8                                   90 < E < 95 / M.E.: 55 %
F9                                   95 < E         / M.E.: 70 %
 

Lọc HEPA /  EPA

Cấp lọc EN 1822      Integral Efficiency MPPS        Example Particle      Kích thước

E10                                  85 < h                                             Toner                               5 - 20 μm
E11                                  95 < h                                             Oilfog                               0,3 - 5 μm
E12                                  99,5 < h                                          Bacteria                          0,2 - 25 μm
H13                                  99,95 < h                                       Tobacco smok               0,01 - 1 μm
H14                                  99,995 < h
 

Lọc ULPA

Cấp lọc EN 1822        Integral Efficiency MPPS         Example Particle       Kích thước
U15                                   99,9995 < h                                     Tobacco smoke             0,01 - 1 μm
U16                                   99,99995 < h                                   Virus                                0,002 - 0,05 μm 
U17                                   99,999995 < h
 
Hiệu suất và cấp lọc của các thiết bị lọc khí
 
Hình ảnh cho các hiệu suất và cấp lọc cho các thiết bị lọc khí

© 2015 Ebraco chuyên sản xuất và cung cấp thiết bị lọc khí phòng sạch

Địa chỉ: Số 60/22 tổ 22, Khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Bình Dương

Địa chỉ: 62 Đường 64, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. HCM